Festen utspelar sig på anrika Wernamo Folkets park.

Traditionen lever vidare och dansen fortsätter...
Lennart Westberg, Andreas morfar, var frilansmusiker under hela 40, 50, 60 och 70-talet. Maj Westberg, född Svensson i Urshult, kom till Värnamo för att ta jobb som konditor. Efter en vecka i Värnamo 1947 skulle Maj tillsammans med en väninna dansa i Värnamo folkets park. Även denna dag av flera spelade Blombergsorkester där Lennart var pianist. Deras blickar möttes och där började historien om familjen Westberg.


Vi vill fortsätta denna historia med er, i sann folkparks anda med dans inpå småtimmarna.FOLKPARKS KURIOSA

I slutet av 1800-talet uppstod olika sorters större sammanslutningar där människor samlade för att engagera sig politiskt, engagera sig frikyrkligt, engagera sig för kultur, nykterhet etc. Man brukar tala om 1800-talet som de stora folkrörelsernas tid, med exempel som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen, samt senare hembygdsrörelsen. Särskilt arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen kom att engagera sig i sina medlemmars fritid. För ändamålet byggdes särskilda Folkets hus och Ordenshus. Senare tillkom även idén att man kunde anlägga större mötesplatser i form av nöjesparker. Även om verksamheten i mångt och mycket byggde på idealistiska och ideella krafter, kom i många fall även industriägare m.fl. skjuta till pengar till verksamheterna (corporate paternalism). Folkets park var ett sådant sätt.

I och med industrisamhällets framväxt kom även en del ledig tid för arbetarna. Det vanliga innan industrialismen var att festerna, särskilt på landsbygden, uppstod genom att ungdomar och spelemän träffades vid olika vägskäl på lördagsnätterna (exempelvis Gustaf Frödings dikt Det var dans bort i vägen förtäljer om detta). Samtidigt var dessa festplatser okontrollerbara och många gånger urartade dessa fester i slagsmål och fylleri. Dansen vid vägskälen skulle fortgå in på 1900-talet.


Folkparken kom till efter utländska, särskilt tyska förebilder. Här kunde folk roa sig för en billig peng på lördagarna, då det ordnades dans, karuseller m.m. Under de följande femtio åren (kring 1900-1950) började folkparker anläggas även på landsbygden. Antalet folkparker växte rejält och fanns i stort sett överallt i hela landet. Folkparkerna fanns nu inte bara vid brukssamhällena och i städerna. Vid traditionellt använda festplatser och vid flera stora vägskäl mitt inne i skogarna byggdes dansbanor. Under 1930-, 40- och 50-talen uppträdde många av tidens stora svenska artister på folkparkerna, som hade öppet varje lördag. Från 1930-talet och framåt hade folkparkerna tappat sin politiska innebörd och blivit en institution, som var välkänd för alla och som förknippades med nöjen, turnerande artister, och dans.

Flera välkända artister turnerade i de svenska folkparkerna under 1900-talet.

Till de mest kända som kom till Värnamo hör Frank Sinatra, som genomförde sin folkparksturné i Sverige 1953 samt Duke Ellington sommaren 1963 och Count Basie sommaren 1962.

Vill du/ni bidra med ett tal eller uppträdande av något slag får ni gärna meddela detta innan bröllopet till kvällens

Toastmaster Eric Andersson, brudens bror

Tfn. 076-547 09 56

ericoskarandersson@gmail.com